Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Een kinderfysiotherapeut heeft na de opleiding fysiotherapie een extra opleiding kinderfysiotherapie gevolgd om kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar te kunnen onderzoeken en behandelen.

Een kind is geen kleine volwassene, het groeit en ontwikkelt zich op vele gebieden zoals motoriek, taal, spraak, en spel. Vaak signaleert de arts jeugdgezondheidszorg op het consultatiebureau of op school problemen waardoor verwijzing naar de kinderfysiotherapeut ontstaat. Ook de huisarts, een kinderarts of andere specialist kan doorverwijzen. Ook als u zelf twijfelt aan de motorische ontwikkeling van uw kind kunt u een afspraak maken voor een kinderfysiotherapeutisch onderzoek.

Een aantal voorbeelden van indicaties bij kinderen:
• Motorische ontwikkelingsachterstand, houterig, onhandig bewegen, bewegingsangst, voorkeurshouding
• Billenschuiven/tenenlopen
• Huilbaby
• Afwijkend looppatroon
• Ademhalingsproblematiek
• Ziekten die de motorische ontwikkeling beïnvloeden
• Passiviteit
• Obesitas (overgewicht)
• Schrijf- en houdingsproblemen
• Aangeboren afwijkingen
• Te lage/hoge spierspanning

Onze specialisten:

Thuis of in de praktijk?

Kinderen tot 2 jaar worden meestal thuis behandeld, in de eigen veilige omgeving. Oudere kinderen komen naar de praktijk. Behandelen gaat zo veel mogelijk spelenderwijs. Als kinderen plezier hebben leren zij het meest!

Een behandeling bestaat uit het uitlokken en stimuleren van het kind tot bewegen, maar ook advisering zal een belangrijke plaats innemen. De behandeling zal regelmatig geëvalueerd worden.

Indien nodig zal, met toestemming van de ouders, overlegd worden met andere behandelaars of begeleiders van een kind zoals de:
•    Kinderarts
•    Huisarts
•    Jeugdarts
•    Leerkracht
•    Logopedist
•    Orthopedagoog

Contactgegevens

Terheijdenseweg 110
4816 AA Breda
tel. 076 581 04 91
fax 076 571 13 68
email info@fysiomonne.nl