Fysiotherapie

Fysiotherapie

Fysiotherapie is een paramedische discipline die zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens. Patiënten met dit soort klachten worden, middels verschillende therapeutische en/of preventieve interventies geholpen om beweeglijkheid te verbeteren en pijn te verminderen. De fysiotherapeut onderbouwt zijn handelen mede met kennis uit de (bio)medische wetenschap, de bewegings-en de gedragswetenschappen. De fysiotherapeut doet een lichamelijk onderzoek, stelt een behandelplan op en bespreekt dat met de patiënt. Het is altijd de patiënt die verantwoordelijk is voor zijn eigen genezing. De fysiotherapeut speelt hierbij een ondersteunende rol.

Het doel van de behandelingen kan bijvoorbeeld zijn:
• Verbetering van het functioneren van (deel)gebieden van het lichaam
• Optimaal functioneren binnen de grenzen van een chronische aandoening
• pijn verminderen

Vaak vindt verwijzing plaats door huisarts of specialist, maar sinds de invoering van de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) kan men ook rechtstreeks, zonder bemiddeling van huisarts of specialist, een afspraak bij ons maken voor fysiotherapie.

Onze specialisten:

Fysiotherapie aan huis

Wanneer iemand fysiek niet in staat is om naar de praktijk te komen voor een behandeling is er de optie om thuis behandeld te worden. Binnen de praktijk zijn er therapeuten die ervaren zijn in het behandelen aan huis. Ook voor functionele doelstellingen in de revalidatie of trainingen in de thuisomgeving kan er besloten worden de behandeling in de eigen vertrouwde omgeving invulling te geven.

Contactgegevens

Terheijdenseweg 110
4816 AA Breda
tel. 076 581 04 91
fax 076 571 13 68
email info@fysiomonne.nl