Arbeidsfysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie

De arbeidsfysiotherapeut heeft de specialistische kennis verworven om arbeid gerelateerde en arbeidsrelevante klachten aan houdings- en bewegingsapparaat te beoordelen en in positieve zin te beïnvloeden, teneinde een snelle werkhervatting te bewerkstelligen.

Hierbij kan preventief ingegrepen worden d.m.v. advisering en training t.a.v. werkplek inrichting en werkhoudingen, maar er kan ook een geheel interventieplan opgesteld worden.

Binnen onze praktijk beschikken wij over kennis omtrent arbeidsomstandigheden, belastbaarheid, re-integratie en sociale wetgeving. De samenwerking en communicatie tussen en met de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de behandeling, begeleiding en beoordeling van zieke werknemers, waaronder huisartsen, bedrijfsartsen en werkgevers vormen een onderdeel van onze praktijkvoering.

Kwaliteit wordt gegarandeerd door gebruik te maken van evidence based protocollen en richtlijnen.

Specialisten

Specialisten

Contactgegevens

Terheijdenseweg 110
4816 AA Breda
tel. 076 581 04 91
fax 076 571 13 68
email info@fysiomonne.nl